Trelleborg C före och efter ombyggnationen 2014-09-27—2021-07-12

Trelleborg C har genomgått en ombyggnad av stationsområdet i samband med att Pågatågstrafiken startade dit i december 2015.

Före ombyggnaden

Här visas bilder jag tog före man byggde om stationsbyggnaden och området. Samtliga bilder i detta album är tagna den 27 september 2014.

13 Bilder

Efter ombyggnaden

Bilder tagna den 12 juli 2021 ett par år efter ombyggnaden av stationen. Numera finns det ett resecentrum för bussarna utanför själva järnvägsstationen.

20 Bilder