Tungelsta före och efter ombyggnaden 2013-10-05—2021-03-16

Tungelsta på Nynäsbanan genomgick en ombyggnad av stationsområdet under åren 2015-2016 i samband med att man byggde dubbelspår söderut mot Hemfosa. Här bilder tagna både före, under och efter ombyggnaden.

Tungelsta station före ombyggnaden

13 Bilder

Tungelsta station under ombyggnaden

Bilder tagna under ombyggnaden av stationsområdet mellan 2015 och 2016.

21 Bilder

Tungelsta station efter ombyggnaden

Samtliga bilder är tagna 2021-03-16.

16 Bilder