Vega station under uppbyggnad 2015-05-10—2021-03-16

Vegas nuvarande pendeltågsstation mellan Skogås och Handen på Nynäsbanan i södra Stockholm började byggas 2015 då ett första spadtag togs på platsen och fram till 1 april 2019 då stationen öppnades för pendeltågstrafik. Tidigare fanns det en gammal hållplats här som hette Vega men den försvann 1973. Jag var ute vid området både före och under ombyggnaden. Det finns även bilder tagna efter ombyggnaden. Idag är det både bostäder och affärer här ihop med stationen.

Vega före ombyggnaden

Bilder tagna i maj 2015 före arbetet med stationen hade påbörjats mer än ett första spadtag på platsen.

19 Bilder

Vega under ombyggnad

Vega växte fram mellan 2015/2016 och 2019 vad gäller stationsområdet men området växer ännu med nya bostäder som byggs i anslutning till pendeltågsstationen.…

8 Bilder

Vega efter ombyggnaden

Vega stationsområde efter ombyggnaden, bilderna utifrån stationsbyggnaden är tagna 2021-03-16. BIlderna inifrån stationsbyggnaden och plattformen är tagna…

27 Bilder