845/945 2018-06-21-22

Fordonens huvudlittera är 845 och dessa körs av Arriva.
845 001 vid Praha Hlavní nádraží 2018-06-22
845 001 vid Praha Hlavní nádraží 2018-06-22
845 103 vid Praha Hlavní nádraží 2018-06-21