112 2022-09-25

112 481 vid Radeberg på banan från Dresden till Görlitz 2022-09-25
112 481 vid Arnsdorf 2022-09-25