615

Denna fordonstyp rullar även i Sverige som littera Y31/Y32 (Itino).
615 VT 102 + 112 vid Frankfurt Main Hbf 2018-09-21
615 VT 102 ankommer Frankfurt Main Hbf 2018-09-21