622 2018-07-05—2022-09-26

622 159 + 171 vid Buchloe 2022-09-26
622 162 ankommer Ulzburg Süd i Hamburg 2018-07-05
622 162 vid Ulzburg Süd 2018-07-05
622 VT 158 passerar Hirschgarten i München 2019-05-27