MF/IC3 2018-09-20—2022-09-28

Bilder på danska IC3-tåg i Tyskland. Dessa har jag även bilder på i Danmark i Danmarksalbumet. Dessa motorvagnar kommer att sluta trafikera Hamburgstrafiken från april 2023 då trafiken ersätts av loktåg.
MF 5076 i Flensburg 2022-08-19
MF 5076 + 5092 passerar Brokstedt mellan Neumünster och Hamburg 2022-09-28. Dessa fordon blir ovanliga här under april 2023 då denna trafiken ersätts av loktåg till/från Danmark.
MF 5079 samt 5092 i Puttgarden 2019-12-14. Detta var sista tågen som gick denna vägen via Rödby-Puttgarden och som färjades över vattnet via den leden. Efter dessa två tåg har det inte längre gått någon gränsöverskridande tågtrafik denna vägen och nästa gång så sker är den fasta förbindelsen med tunnel klar.
MF 5080 + 5083 rullar av färjan i Puttgarden 2019-10-04. Detta är som sagt historia numera.
MF 5080 + 5083 i Puttgarden 2019-10-04. Dessa fordon blev imed att man upphörde med överskeppningen denna vägen historia här. Dock förekom de en enstaka gång under sommaren 2022.
MF 5080 i Flensburg 2022-08-08
MF 5083 ankommer Oldenburg (Holst) 2019-10-04
MF 5083 vid Oldenburg (Holst) 2019-10-04
MF 5083 på Hamburg Hbf 2019-12-14. Detta var det sista tåget till Danmark som lämnade Hamburg för att gå via Lübeck och Puttgarden. Numera går tågen enbart via Flensburg/Padborg från Tyskland till Danmark.
MF 5083 vid Lübeck Hbf den sista gången ett norrgående IC3-tåg gjorde uppehåll här 2019-12-14
MF 5083 har ankommit Puttgarden och ska snart skeppas över för sista gången till Rödby, 2019-12-14
MFA 5083 passerar Dammtor i Hamburg 2022-09-28
MFA 5083 passerar Brokstedt på väg mot Århus 2022-09-28
MFA 5084 passerar Nortorf norr om Neumünster 2022-09-28
MF 5085 lämnar Oldenburg (Holst) på väg mot Puttgarden och så småningom Danmark 2019-10-05
MF 5085 på Hamburg Hbf 2022-08-28
MF 5088 på Hamburg Hbf 2018-09-20
MF 5089 ankommer Lübeck Hbf med tåg mot Danmark 2019-05-04
MF 5089 på Lübeck Hbf 2019-05-04
MFA 5089 + 5088 ankommer Schleswig 2022-09-28