152 2019-05-03—2022-09-28

152 036 främst vid Wismar 2019-05-04
152 129 i Kehl vid gränsen mot Frankrike 2019-05-03
152 134 vid Brokstedt mellan Neumünster och Hamburg 2022-09-28