420 2018-07-03—2022-09-26

420 432 lämnar Hackerbrücke i München 2022-09-26
420 470 vid München Laim 2022-09-26
420 470 vid München Ost 2022-09-26
420 472 vid München Laim 2022-09-26
420 939 ankommer Hackerbrücke 2022-09-26
420 964 på Köln Hbf 2018-07-03
420-motorvagnar uppställda utanför depån vid Berg am Laim i München 2019-05-02