S-Bahn Berlin 2016-04-22—2022-09-24

Bilder tagna på S-bahnfordonen som trafikerar i Berlin. Jag har varit dålig på att notera vilka nummer de har så därför är bilderna upplagda i den ordning som jag tagit de.

BR 480

7 Bilder

BR 481

14 Bilder

BR 483

2 Bilder

BR 484

4 Bilder

BR 485

Fordonen av denna typen kommer att tas ur trafik under våren 2023.

14 Bilder