S-bahn Hamburg 2018-05-06—2022-09-28

Bilder tagna på fordonen som rullar i S-bahntrafiken i Hamburg. Har inte noterat nummer på alla fordon så de läggs in i ordning efter hur jag tog de.

BR 472

Samtliga av dessa vagnar är numera borta ur trafiken.

3 Bilder

BR 474

3 Bilder

BR 490

2 Bilder