SNCF TGV

SNCF TGV 4704 310008 på Stuttgart Hbf 2020-02-02