DBpzfa 763.7 2022-09-24-27

DBpzfa 763.7 50 80 86-75 018-1 ankommer Erkner utanför Berlin 2022-09-24
DBpzfa 763.7 50 80 86-75 018-1 vid Werder (Harvel) mellan Potsdam och Brandenburg 2022-09-27