418

418 110 vid stadsdelen Kispest i Budapest 2017-04-06. På denna plats korsar järnvägen spårvägen som synes.
418 171 vid Kispest 2017-04-06
418 171 korsar spårvägen vid Kispest 2017-04-06