CAF M6 Boa 2019-06-30

Vagntyp byggd 2007-2011 och den finns i 42 exemplar.
Vagn 606 ankommer Arts-Loi 2019-06-30. Egentligen heter den 6061 men benämns av någon anledning enbart 606.
Vagn 611 (egentligen 6111) ankommer Arts-Loi 2019-06-30