Bombardier M200 2013-08-14—2014-01-06

Dessa vagnar är byggda mellan 2000-2001 och finns i 24 exemplar.
HSL 223 före Östra centrum 2013-08-14
HSL 223 vid Hagnäs 2014-01-06