CAF M4 2015-05-19

Det finns 33 vagnar av denna typen i Amsterdam och de är tillverkade 1996-1997.
GVB 80 ankommer Bijlmer ArenA 2015-05-19
GVB 80 vid Sloterdijk 2015-05-19
GVB 89 ankommer Lelylaan 2015-05-19
GVB 93 vid Gein 2015-05-19
GVB 102 vid Sloterdijk 2015-05-19
GVB 102 ankommer Van der Madeweg 2015-05-19
GVB 103 vid Lelylaan 2015-05-19
GVB 104 vid Sloterdijk 2015-05-19
GVB 104 vid Van der Madeweg 2015-05-19
GVB 104 ankommer Lelylaan 2015-05-19
GVB 106 vid Bijlmer ArenA 2015-05-19