Bombardier RSG3

Dessa vagnar ingår i RanstadRail-systemet som kopplar ihop Rotterdam med Haag. Vagnarna är byggda 2008.
RET 5503 vid Zuidplein 2015-05-20
RET 5508 ankommer Voorburg t Loo vid Haag 2015-05-21. Här delar dessa vagnar spår med de spårvagnar som också kör för RanstadRail.
RET 5509 vid Zuidplein 2015-05-20
RET 5521 vid Voorburg t Loo 2015-05-21