OS T5

En klassisk vagntyp i den gamla röda färgsättningen. Vagnarna i denna serien var numrerade 1301-1318 och byggda 1978. De är numera tagna ur trafik.
T5 1315 ankommer Majorstuen 2010-01-02
T5 1315 vid Majorstuen 2010-01-02