CAF S2100 2019-07-04

Dessa vagnar är tillverkade mellan 1997-2001.
Okänd vagn vid Ciutadella Vila Olímpica 2019-07-04