CAF S3000 2019-07-04

Hittar ingen information om när dessa vagnar är byggda eller i antal.
Okänd vagn vid Clot 2019-07-04