1972 Tube Stock

Dessa vagnar är som namnet säger byggda från 1972 till 1974 och de går i trafik än idag på Bakerloo Line.
Okänd vagn vid Edgware Road 2017-10-21
Okänd vagn ankommer Warwick Avenue 2018-11-17