A60 2006-06-19

Vagnarna av denna modell är tagna ur trafik numera men de var tillverkade 1960-1962.
Vagn 5060 lämnar Surrey Quays 2006-06-19. Denna banan är numera en del av Overground-nätet och tillhör alltså inte längre Underground-nätet.
Vagn 5103 vid Surrey Quays 2006-06-19