C2 2014-04-05—2019-03-04

C2 tillverkades mellan 1949-1961 och idag finns ett tågsätt (2182 - 2415 - 2208) + en vagn (2417) kvar hos Stockholms Spårvägsmuseum.
C2 2182 vid Gamla stan 2014-04-05
C2 2182 vid Kristineberg 2014-04-05
C2 2182 i Norsborgsdepån 2019-03-04. Kort efter att vi besökte det så flyttades sättet till annan plats.
C2 2208 vid Liljeholmen i samband med Röda linjens 50-årsfirande 2014-04-05
C2 2208 vid Liljeholmen 2014-04-05
C2 2208 vid Liljeholmen 2014-04-05
C2 2208 på Söderströmsbron före Gamla stan 2014-04-05
C2 2208 passerar Stadshagen 2014-04-05