BVG F79.1 2016-04-24

Vagntyp byggd 1980-1981 men numera är samtliga vagnar av denna modell tagna ur trafik.
BVG 2658 vid Hauptbahnhof 2016-04-24. Denna korta linje, U55 gick mellan Hauptbahnhof och Brandenburger Tor och tog bara runt två-tre minuter att åka. Banan har nu förlängts och kopplats ihop med linje U5 och är därmed längre.
BVG 2659 vid Brandenburger Tor 2016-04-24