BVG HK 00 2016-04-23

Fyra vagnar av denna modell som är byggda 2001 finns i trafik.
BVG 1001 vid Klosterstraße 2016-04-23