Ev3 2017-04-05-06

Dessa vagnar är byggda 1978 och är numera antingen slopade eller ombyggda till 81-717.2K.
Vagn 230 vid Kőbánya-Kispest 2017-04-05
Vagn 272 vid Kőbánya-Kispest 2017-04-05
Okänd vagn vid Határ út 2017-04-06